Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i CookiesPolityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności ( ochrona danych osobowych w sklepie internetowym www.petsanus.pl )

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679   z   27 kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Małgorzata Piszczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PetSanus Małgorzata Piszczek z siedzibą w Bydgoszcz 85-689, ul. Mrągowska 14.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony przekazywania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora), ta strona korzysta z SSL.  Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki

2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej biuro@petsanus.pl

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Sklepu Internetowego, z łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Sklepu Internetowego.
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności.
 • realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności Sklepu Internetowego.
 • obsługi reklamacji przez Sklep Internetowy, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu Internetowego, którym jest: 

 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Sklepu Internetowego lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Sklep Internetowy obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Sklep Internetowy będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, a tym samym, aby móc świadczyć usługę, dokonać sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.

7. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

8. Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują Państwu szerokie uprawnienia względem administratora danych, o czym informujemy poniżej:

 • Prawo żądania od administratora dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu Internetowego usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

10. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym Sklep Internetowy zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Hurtownię polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

II.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do potrzeb każdego Użytkownika Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

A. Cookies Sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych poufnych z Urządzenia Użytkownika.

B.Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają  tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenia Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

C.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III.Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

A.Konfiguracji serwisu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści

B.Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

-utrzymania sesji Użytkownika Serwisu ( po zalogowaniu ), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać login i hasła:

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

-optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

C.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

- dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb:

-poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

D.Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

-tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości:

E.Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich takich jak np. Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

IV. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies.

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować całkowicie lub częściowo ( np. tylko od stron trzecich ) automatyczną obsługę  plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania ( przeglądarki internetowej ).

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć  pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 X. Postanowienia końcowe
1.Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2.Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
e-book srebro koloidalne